Waarom toezicht? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Waarop is het toezicht gebaseerd? Wat is het doel van het inspectierapport?

1 Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Paradijsje Haarlem Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek:2 Inhoudsopgave Algemene gegevens peu...
Author:  Thomas Bosmans

11 downloads 192 Views 342KB Size