Goed toezicht is duurzaam toezicht

1 Goed toezicht is duurzaam toezicht De eendimensionale blik van intern toezichthouders moet zich verbreden naar Triple P Governance, zo bleek onlangs...
Author:  Anita Janssens

7 downloads 161 Views 108KB Size