Pleitnota. Edelachtbare, Toezicht of geen toezicht dat is de vraag

1 Pleitnota Aan: rechtbank te Arnhem Zaaknummer: ARN 15 / 5542 (Jonker vs. CBP; afwijzing handhavingsverzoek OV-chipkaart) Datum behandeling ter zitti...
Author:  Joost Moens

4 downloads 144 Views 509KB Size