Waarom toezicht? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Waarop is het toezicht gebaseerd? Wat is het doel van het inspectierapport?

1 Inspectierapport Peuterspeelzaal De Egelantier Haarlem Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek:2 Inhoudsopgave Algemene gegevens peut...
Author:  Tania Groen

8 downloads 154 Views 346KB Size