Samenscholing. Sociale innovatie en opleiden in de technologische industrie

1 Samenscholing Sociale innovatie en opleiden in de technologische industrie2 Colofon Deze brochure is een uitgave van Sociale Innovatie Brabant i.s.m...
Author:  Agnes Adam

33 downloads 127 Views 2MB Size