Precipitační a aglutinační reakce

1 Základy imunologických metod: Precipitační a aglutinační reakce Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol2 Metody, ve k...
Author:  Jindřich Tábor

294 downloads 453 Views 843KB Size