Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce)

1 Seminář z nlytické chemie idčně-redukční rekce (Redoxní rekce) RNDr. R. Čbl, Dr. Univerzit Krlov v Prze Přírodově...
Author:  Eva Horáčková

257 downloads 598 Views 283KB Size