Psychická reakce. reakce

1 Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednot...
Author:  Bohumil Šimek

58 downloads 315 Views 854KB Size