Komplexotvorné reakce

1 Komplexotvorné reakce komplexy vznikají koordinační vazbou mezi centrálními ionty a ligandy ligandy anionty nebo neutrální molekuly - donory elektro...
Author:  Luděk Dvořák

188 downloads 485 Views 3MB Size