Inhoudsopgave 1 EEN WOORD VOORAF 4 2 DE SCHOOL 5 3 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 7 4 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 11 5 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 14

1 Inhoudsopgave 1 EEN WOORD VOORAF Waarom een schoolgids voor ouders en verzorgers? Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? Verzoek aan ouders om te rea...
Author:  Joanna Verlinden

9 downloads 167 Views 1MB Size

Recommend Documents