Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De school Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat 5 Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs

1 Inhoudsopgave Waarom een schoolgids? 3 Hoofdstuk 1: De school Interconfessionele basisschool De Eschmarke 1.2 Schoolleiding 1.3 Situering van de sch...
Author:  Augusta Meyer

18 downloads 261 Views 2MB Size

Recommend Documents