De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

1 Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten Van: DutchMudMen.com - Tutum B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Asterweg 19 D , 1031 HL te ...
Author:  Valentijn Jacobs

2 downloads 251 Views 157KB Size

Recommend Documents