koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Indoneth, gevestigd en kantoorhoudende te Vianen, 4132VB aan de Achterstraat 65. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene...
Author:  Nelly Meyer

33 downloads 196 Views 71KB Size

Recommend Documents