iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die:

1 Algemene voorwaarden Consumenten Definities Hoorndeals: de vennootschap onder firma Hoorndeals, Hoorndeals V.O.F., statutair gevestigd te (1689WD) Z...
Author:  Jacobus de Veen

11 downloads 1625 Views 246KB Size

Recommend Documents