- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening ing van een beroep of bedrijf

1 Algemene voorwaarden REZ Dakveiligheid B.V. Art. 1 Definities - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van ee...
Author:  Bart van der Velde

3 downloads 235 Views 181KB Size

Recommend Documents