TUSSENHANDEL. koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DETAIL-/ TUSSENHANDEL VAN: Pike XL gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar hierna te noemen als: Pike XL Arti...
Author:  Evelien Claes

5 downloads 252 Views 36KB Size

Recommend Documents