ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LENSELINQ WIJNIMPORT. "Consument": de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn b e- roep of bedrijf;

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LENSELINQ WIJNIMPORT 1. Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: "Consument": de natuurlijk p...
Author:  Edith Hermans

4 downloads 142 Views 107KB Size

Recommend Documents