1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1 ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK VOOR KIDS Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden ): op alle verkopen via uniekvoork...
Author:  Siebe van Dam

24 downloads 578 Views 264KB Size

Recommend Documents