Koper; : de (rechts)persoon die al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op

1 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper : Weppr B.V. die producten en/of diensten op a...

7 downloads 168 Views 212KB Size

Recommend Documents