Prestarter: een natuurlijk persoon die geen zelfstandig beroep uitoefent en die een onderneming wil oprichten of overnemen in Kortrijk

1 Wedstrijdreglement TOP ZAAK (Buda-Overleie) Context van de wedstrijd Stad Kortrijk wenst door middel van een ondernemerswedstrijd in de creatieve wi...

51 downloads 333 Views 59KB Size

Recommend Documents