b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De StressOntknoping een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer : De StressOntknoping, bureau v...
Author:  Julia Boer

3 downloads 103 Views 110KB Size

Recommend Documents