Concept Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)

1 Concept Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)2 INHOUD 1. Aanleiding en juridische kaders A...
Author:  Quinten de Backer

39 downloads 190 Views 106KB Size

Recommend Documents