BAB II KAJIAN PUSTAKA. 2.1 Pengambilan keputusan (pada pengobatan alternatif)

1 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pengambilan keputusan (pada pengobatan alternatif) Menurut Weber, suatu tindakan ialah perilaku manusia yang mempunyai mak...
Author:  Hadi Muljana

196 downloads 653 Views 279KB Size

Recommend Documents