Vliv ideálu štíhlosti na dospívající dívky a riziko vzniku poruch p íjmu potravy. Bc. Martina erná, DiS

1 Vliv ideálu štíhlosti na dospívající dívky a riziko vzniku poruch p íjmu potravy Bc. Martina erná, DiS. Diplomová práce 20122 3 4 5 6 ABSTRAKT Tato ...
Author:  Blanka Kopecká

85 downloads 1418 Views 2MB Size