Úvod do numerické matematiky

1 Úvod do numerické matematiky 1 Předmět numerické matematiky Numerická matematika je věda, která se zabýv&a...
Author:  Vladimír Soukup

1 downloads 71 Views 187KB Size