1. Úvod do numerické matematiky

1 1. Úvod do numerické matematiky Tento učební text byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita Irena Sý...

36 downloads 68 Views 110KB Size