Úvod do numerické matematiky

1 Úvod do numerické matematiky 1 Předmět numerické matematiky Numerická matematika je věda, která se zabýv&a...
Author:  Radek Vítek

5 downloads 64 Views 127KB Size