Úvod do didaktiky matematiky

1 Úvod do didaktiky matematiky doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogick...
Author:  Natálie Čechová

8 downloads 139 Views 2MB Size

Recommend Documents