TINJAUAN PUSTAKA Komunikasi

1 7 TINJAUAN PUSTAKA Komunikasi Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan latin communicatio. Istilah ini bersumber dari perkataa...
Author:  Suparman Irawan

16 downloads 48 Views 388KB Size