SPECIFIKA KOMUNIKACE S UŽIVATELEM OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK Liberec

1 SPECIFIKA KOMUNIKACE S UŽIVATELEM OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK Liberec2 KOMUNIKACE ~ výměna informací KDO, sdě...
Author:  Aneta Jandová

116 downloads 389 Views 2MB Size

Recommend Documents