SPECIFIKA KOMUNIKACE S OSOBAMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

1 Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně...
Author:  Eduard Kříž

259 downloads 532 Views 4MB Size

Recommend Documents