Het Leger des Hells te Kampen

1 Het Leger des Hells te Kampen door P. WIEKERAAD. In 1878werd de Salvation Army of het Leger des Heils door William Booth gesticht. William Booth wer...
Author:  Leo Meijer

7 downloads 59 Views 2MB Size