De bioscoop als stimulans voor de leefbaarheid

1 BA-eindwerkstuk Theater-, Film- en Televisiewetenschap De bioscoop als stimulans voor de leefbaarheid Het conflict van bioscoopondernemer Johan Mied...
Author:  Annelies de Backer

36 downloads 224 Views 3MB Size