Bijlagen Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per Bijlage 2 - Actueel organogram

1 DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 20122 INHOUD 1. Voorwoord Governance Medezeggenschap Cliënten Medewerkers Transparantie en kwaliteit HKZ Planning & Contro...

82 downloads 182 Views 616KB Size

Recommend Documents