Bestuursovereenkomst OWO Strategische samenwerking Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland

1 Strategische samenwerking Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland De gemeente Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde, hierna te noemen:...
Author:  Norbert Lenaerts

7 downloads 182 Views 1MB Size