2. Kan het college de brief van de school aan de ouders aan de gemeenteraad sturen? Zo nee, waarom niet?

1 Typ teksttyp teksttyp tekst I. van Engelshoven Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 250...
Author:  Melissa de Haan

3 downloads 184 Views 202KB Size