Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, (BS 12 april 2010)

1 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, (BS 12 april 2010) Onderafdeling 2 Overeenkomsten op afstand met betrekk...
Author:  Alfred Bosman

55 downloads 85 Views 188KB Size