Waterrobuust bouwen. De kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp

1 Waterrobuust bouwen Waterrobuust bouwen De kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp Ons klimaat verandert in snel tempo. Neerslag wordt stee...
Author:  Albert Desmet

35 downloads 122 Views 3MB Size