VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening Besluitvormend

1 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00070 Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening Besluitv...
Author:  Jelle Verhoeven

4 downloads 107 Views 2MB Size

Recommend Documents