Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen

1 Datum: Onderwerp Periodieke actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening 2012 Status Oordeelvormend Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaa...
Author:  Jurgen Peters

2 downloads 106 Views 166KB Size

Recommend Documents