Besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening:

1 Wijziging van de model-apv De raad van de gemeente..; Gezien het voorstel van het college van [datum]; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Besl...
Author:  Damian Timmermans

3 downloads 155 Views 175KB Size

Recommend Documents