Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER Algemene bepalingen

1 Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de...
Author:  Jan van der Linden

3 downloads 126 Views 106KB Size

Recommend Documents