besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

1 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, art...
Author:  Erik van den Pol

10 downloads 153 Views 30KB Size

Recommend Documents