vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld

1 1. DEFINITIES a. In deze voorwaarden wordt onder leverancier verstaan LVA360 BV, die partij is bij de overeenkomst met een wederpartij waarop deze a...
Author:  Nelly Bos

0 downloads 130 Views 220KB Size