Vc 2000 B16 per

1 Vc 2000 B16 per Voortgezet verblijf 1. Inleiding Artikel 3.50 Vb bevat een bijzondere regeling voor het voortgezet verblijf van de vreemdeling die a...
Author:  Lennert Pieters

8 downloads 289 Views 66KB Size