Raadsvoorstel. Voorjaarsnota 2009 GGD Hart voor Brabant

1 Raad Onderwerp: V Voorjaarsnota 2009 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding: Met ingang van 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (W...
Author:  Frans de Veer

17 downloads 149 Views 1MB Size

Recommend Documents