Raadsbijlage Voorstel tot het verkopen van het pand Sterkenburg 53

1 gemeente Eindhoven Bouwtoezicht, Beheer en Vergunnmgen Raadsbijlage nummer to Inboeknummer BpiooB484 Beslisdatum BTW ao januari rgg8 Dossiernummer S...
Author:  Roel van Doorn

9 downloads 169 Views 354KB Size

Recommend Documents