Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s. Hana Kolečkářová

1 Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s. Hana Kolečkářová Bakalářská práce 20112 3 4 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru...
Author:  Anežka Bílková

11 downloads 214 Views 4MB Size