ingekomen stukken. Er zijn geen afmeldingen en geen ingekomen stukken binnengekomen voor deze vergadering

1 Notulen algemene ledenvergadering 27 oktober 2014 v.v. Beesd Bestuursleden: Maarten van der Hulst (voorzitter), Henk van Bremen (penningmeester), Go...
Author:  Timo Maes

33 downloads 297 Views 2MB Size

Recommend Documents