Doc. Ing. Jan Heřman, CSc

1 Oceňování podniku III Doc. Ing. Jan Heřman, CSc. 12 Přehled metod pro oceňování majetku (podniku) fundamentálně a...
Author:  Radek Svoboda

8 downloads 194 Views 2MB Size